YİNE BİR DERGİ YENİ BİR DERGİ: DELİLER TEKNESİ

0
135

2006 yılı edebiyatımızda dergicilik açısından yeni atılımların birlikte yeşerip solduğu bir yıldı. Özellikle İMGE öyküler dergisinin kapanması öykücülüğümüzde kapanması zor bir açık olarak tarihteki yerini aldı. Yayıncılıktaki bu durumlar dergiciliğin içinde bulunduğu sorunları yeniden incelememizi gerektir. Çünkü dergicilik hala yazarların veya editörlerin özverileriyle devam ediyor. Pek çok yazarımız herhangi bir telif almadan yazmaya devam ediyor.

Kanguru yayınları arasında çıkan Deliler Teknesi adlı derginin kadrosu bildik bir kadro. Kum ve Lacivert dergisinin sanat yönetmeni Aydın Şimşek derginin yayıncısı olarak karşımıza çıkıyor. Neden yeni bir dergi sorusunu ise sunuş yazısında;  “Gün geliyor bir dergiyi kapatmadan önce yeni bir derginin izlerini sürmeye başlıyor insan içten içe” diyerek yanıtlıyor. Bu durum edebiyatın olduğu kadar yayıncılığında bir iz sürmek olduğunu gösteriyor bize. Deliler Teknesi, yayın ve içerik olarak Kum dergisinin izini süreceğe benziyor. Danışma Kurulunda; Emin Özdemir, Sadık Aslankara, Cemil Kavukçu, Talat Sait hamlan, Tuncer Uçarol, Aydın şimşek yer alıyor. Neden Deliler Teknesi adını aldığı ise: “Birçok yanıt verilebilir. Ama edebiyatın- sanatın içinden verilecek bir yanıt bekleniyorsa, elbetteki “itiraz”, vicdan”, “ayrıksılık” “başkaldırı” öncelikli içeriğimizdir. Diğer yandan

egemen akla, iktidara, cemaate, şovenizme, kutsamaya, çoğulculuğa, kalabalığa, gürültüye, slogana, tüketime, kastlara, imaja ve ekonominin gücüne dayalı olan günümüzün yerleşik sanat anlayışlarına da cepheden bir protesto diye algılanabilir” denerek açımlanmış.

Deliler Teknesi ilk sayısının dosya konusunu “Edebiyat ve Delilik” olarak belirlemiş. Kemal Gündüzalp, Sabahattin Şerif, Yasemin Şengör, Hülya Soyşekerci’nin yazılarına yer verilmiş. Bunun yanı sıra Gümüş İki aylık bir şiir seçkisi “Gümüş” dergi içinde bir ek olarak yayımlanmış. İkinci bir dosya olarak  “Büyükler için Öğretici Masallar Çocuklar İçin Denemeye Değer” yazı dizisinde: Mavisel Yener, Nihat Vuran, Damla Akarsu, Gonca Sözen ve Hüseyin Atabaş’ın yazıları görünüyor. Dergide ayrıca Eskişehirli edebiyatçıların yer alması da çok sevindirici. Yazar Orhan Aydın Beckett Yüz Yaşında makalesiyle yer alıyor. Yine Eskişehirli yazarlarımızdan Sinan Gürsoy’un ikinci romanı “Oyunu Bozan”, Necmi Selamet’in ilk kitabı “Nazım Hikmet ve Makinalaşmak” adlı eserler de Kanguru yayınevinden çıktı. Aydın Şimşek’in Kum dergisinde olduğu gibi Deliler Teknesinde de Eskişehirli yazarlarla yolculuğunu sürdürüyor. Bu fırsatla Sinan Gürsoy ve Necmi Selamet’i kitapları için kutlarım. Dergide ayrıca Orhan Pamuk’un Nobel Ödülü aldığında yaptığı konuşma metni de yer alıyor.

Özellikle modern edebiyat estetik kaygıyı ön plana koyar. Oysaki modern edebiyat öncesine anlatım ön plandaydı. Bu nedenle anlatı içindeki mesaj ve ideoloji daha önemliydi. Bu durum sanatın ideolojik olandan sıyrılıp sıyrılamayacağı sorusunu açığa çıkardı. Çünkü politize edilmiş metinler bir dönem sonra aşılıp unutulabilecekler arasında yerlerini aldılar. O zaman önümüzdeki sorun şudur. Sanat salt estetik kaygıyla üretildiğinde “insan” için yaşama dair önermeler içerebilir mi?

Her sanatçı kendi çağından olduğu kadar geçmişin kaynaklarından da beslenir. Bu beslenmesine kendi yaşamındaki deneyimlerdeki acı ve sevinçler, duygu ve durumlar onu harekete geçirir. Bu nedenle her sanat yapıtı estetik kaygıyla birlikte insana dair izler sürer. Bu nedenle politik metinlerle estetik metinler birbirinden ayrılıyorlarsa da politik bir metnin estetikten, estetik bir metnin politik olandan mutlak olarak ayrılması gerekmez.Bir ürün dergisi olan Deliler Teknesi dergisi estetik olandan uzaklaşmadan  kendi değerlerinden ödün vermeden de yoluna devam edecek gözüküyor.

Yolu açık olsun!

 

Zehra Çam

31 Ocak 2007 Çarşamba Anadolu gazetesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here