MOR TAKA DERGİSİ

0
113

Okuma seyrimizde en az kitaplar kadar dergiler de önemli bir yer tutar. Özellikle mesleki ve bilimsel gelişmelerinin ve gündemdeki konuları takip etmek, yapılan etkinlikler için kalıcı bir bellek oluşturmak dergilerin üstlendiği işlevlerdir.  Ülkemizde sanat ve kültür dergileri daha çok İstanbul merkezli. Ancak Anadolu’nun da dört bir yanında bu kervana katılan irili ufaklı pek çok dergi var.

Trabzonda yaklaşık elli basılı süreli yayının arasında, Aralık Edebiyat Dergisi, Ada Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Eşik Dergisi, Fotoğraf sanatında Forum, Üç nokta dergisi ve Mor Taka dergileri yayımlanıyor.

Mor Taka Şiir ve Kent Kültürü dergisinin Yayın Yönetmeni kendi deyimiyle kaptanı Yaşar Bedri Özdemir. Şair, yazar ve fotoğraf sanatçısı. Ayrıca resim çalışmaları da var.  Dergi Trabzon’da çıkmış olduğundan ya da Yaşar Bedri’nin esprisinden olsa gerek, tanıtımını sempatikleştirerek, 3 aylık dergi, “her mevsim bir kez sefere çıkar” diyor.. İlk sayısından bugüne 130-140 sayfalık hacmini koruyor.Her sayısında Edebiyatımızın güncel bir sorununu tartışmaya açarak dosya oluşturuyor.  Mor Taka ilk sayısında “Şiir ve Metafizik”, ikinci sayısında “Türk  Şiiri Eleştirisinin Neliği”, “Şiir ve Eleştiri, Şiir ve Savaş”, üçüncü sayısında “şiirde İktidar Etiği”  konulatını ele almış. Dördüncü sayısında da, “Soyut-somut Şiirin Ne’liği, Elektronil(sanal) Şiirin Olanakları” tartışmaya açılıyor.

Mor Taka dergisinin yazarlarına baktığımızda bir kadrolaşma kaygısı taşımadığını, profesyonel isimlerin çoğuna yer verdiğini görüyoruz.  Yazarları arasında, Hilmi Yavuz’dan Ahmet Oktay’a, Veysel Çolak’tan Metin Cengiz’e pek çok isim yer alıyor. Mahmut Temizyürek, Nihat Ateş, Altay Öktem, Hüseyin Atabaş, Halim Yazıcı, Hilmi Haşal, Gülseli İnal, ve daha pek çok isim var. Bunun yanı sıra amatörlerin de dergide yer alması zor görünmüyor. Dergiler, ya konularıyla ya da kadrolarıyla yapılarını sınırlı tutarlar. Mor Taka’da özellikle tartışma konularında farklı görüşlerin yer alması, tartışma etiği açısından önemli bir tavır.

Tartışma konularının yanı sıra, şiire de yer veriliyor. Ustalardan seçmeler olduğu gibi, Aydın Afacan, Çiğdem Sezer gibi günümüz şairlerinin yanı sıra yeni şairlere de azımsanmayacak ölçüde yer alıyor. Mor Taka yazarlarına baktığımızda çok çeşitli kentlerimizden olduğu anlaşılıyor. Bunun daha da anlaşılır olması için yazarların şehirlerinin yazılması yerinde olurdu diye düşünmekten kendimi alamadım doğrusu.

Dergiler süreli yayınlar olması nedeniyle bir ucu tüketime açık görünür. Oysaki dergiler yazın yaşamında kalıcı bir bellek oluşturur. Her bellekten ve kaynaktan yararlanmanın pratik yolları vardır. Özellikle dergilerde, her yıl sonunda bir dizin olması ne kadar yerinde olur. Arandığında kolayca bulunmayan her şey yarı yarıya kayıptır. Üzgünüm ki hemen hemen hiçbir dergi kendi dizinin yapmıyor. Böylece yazıların ömrü kelebek ömrüne indiriliyor. Oysaki yazarlarımıza ait pek çok görüş ya da söylem dergilerde yer alıyor. Bunlardan bazılarının seçilerek kitaplaştırılması pratik görünse de dizin olması kitaplaşmayan bilgi ve belgelere kolayca ulaşılmasını sağlayacaktır.

Mor Taka’ya yayımcılık deryasında iyi seyirler dilerken, piyasa fırtınasından korunmasını dilerim.

4 Aralık 2005 Pazar Anadolu gazetesi

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here