Kum Dergisi Yayına Devam Ediyor

0
112

Edebiyat ve sanatın kalbi dergilerde atmasına rağmen yayın yaşamına başlayan bir dergi için sürekliliği sağlamak kolay değildir. Bu nedenle birkaç sayı çıktıktan sonra kapanan pek çok dergi oldu. 6 yıldır yayın yaşamını kesintisiz sürdüren Kum dergisi de varlığını sürdürebilmek için çeşitli badireler atlattı. Bu nedenledir ki birkaç ay sonra yayın yaşamına geri dönen kum dergisi “Hem Kaldığımız yerden hem de yeniden” diyor.

Yeni biçemiyle birlikte Kum Dergisi’nin yeni Danışma Kurulu Ayten Mutlu, Cemil Kavukçu, Hasan Uysal, Nizamettin Uğur, Talat S. Hamlan, Tuncer Uçarol’dan oluşuyor. Yayın Kururlunda ise, Erdal Atıcı, Selmanaz Geridönmez, Suna Dündar, Zehra Çam, Zübeyde Seven Turan’dan oluşuyor. Yayın Yönetmenliğini ise edebiyatımıza Kum yayınlarını kazandıran Esengül Kutkan yürütüyor. Dergi kadrosuna baktığımızda geniş bir coğrafyadan gelebilecek yazı va yazarlara açık olduğunu gösteriyor. Esengül Kutkan Eskişehirli oluşu nedeniyle her zaman Eskişehir’den ulaşan yazı ve yazarlara yakın durmuştur. Bu nedenle derginin yazın yaşamına devam etmesi Eskişehirli yazarlarımız için de bir fırsat olarak görmekte yarar var.

Kum dergisi edebiyatımızda önemli bir yer edinmişti. Esengül Kutkan izleyeceği yol konusunda eski geleneğini sürdürmekle birlikte yeni adımlar da atacağının müjdesini veriyor. “Kum, sanatın kendine özgü kurallarına ve biçimlerine saygılı ancak yaratıcılığı ve çeşitliliği yok etmeden; teknolojik devrimle gelen bilgi çağının, sanat üzerindeki etkilerini görerek yeniliğe açık ama popüler kültürün kölesi olmadan; küreselleşmenin dünya ölçeğinde iletişime getirdiği gücü kullanırken kültürleri yok eden sömürgeci yanına boyun eğmeden; yeni güne yüzünü çevirerek yoluna devam edecektir.”  Bir ürün dergisi olan Kum Dergisi bundan sonra da hem yani yazarlara hem de