KİTAP KİMLİĞİ

0
123

Bir markete gittiğimizde reyonlar belli olmasaydı alışveriş yapmak ne kadar zor olurdu? Genellikle yüklü kamyonlarla gelen koliler reyonlara dağıtılır. Hatta aynı markaların ve ürünlerin yan yana gelmesine de dikkat edilir. Ya değilse yağların yanına konmuş çayları; peynirin yanından deterjan almak zorunda kalırdık. Ya kütüphaneler için ne diyelim. Bir kitap, onlarca kitap arasından nasıl bulunacak. Ya da yeni gelen kitap, hangi kitapların yanına konulacak. Sınıflandırma ya da classification pek çok şeyi zamanında bulmamızı sağlar. Ayrıca çocuklar için ilintili düşünmeyi de geliştirir.

Bütün varlıklar ve başka şeyler isimlendirilerek ya da sayılarla ifade edilerek ayrıştırılır ya da kümeleştirilir. Matematikçilerden düşün adamlarına kadar pek çok kişi bu konuda çalışmalar yaptılar. Bunlardan biri de İbn-i Haldun’dur.  İbn-i Haldun Mukaddime adlı eserinde ilimleri Akli ilimler ve nakli İlimler olmak üzere ikiye ayırır. Akli ilimlere; fen bilimleri, matematik ve diğer sözel bilim ve bilgileri alıyor; nakli ilimlere ise kutsal kitapları ve ruhçuluk büyücülükle ilgili kitapları alıyor. Kutsal kitaplar vahiy yoluyla oluştuğu; ruhçuluk büyücülük, cincilik gibi konularda da cin ilhamı olduğu için nakli ilimlere alıyor.

Günümüzde ise kütüphanelerde iki sistem kullanıyor. Dewey onlu sistem ve üniversitelerde kullanılan sistem. Dewey genel konular, felsefe, din, kültür, dil, kuramsal bilimler, uygulamalı bilimler, sanat, edebiyat ve tarih olarak on bölüme ayırır. Bu on bölüm kendi içinde ona, daha sonra ona olmak üzere devam eden tasnif yani sınıflandırma numarası alır.Bu sisteme göre diyelim ki elinizde bir Türk romanı var , edebiyat 800, Türkler 1, romanlarda 3 rakamını alarak kitabımız  yer numarası olarak 813 tasnif numarası alır. Tabi bir kitabı kütüphanelerde rafa kaldırmak bununla sınırlı de%