EGEV Sivil Toplum Seminerleri

0
95

İnsanın yeri tarihin her döneminde farklı farklı tarif edilmiştir. Diğer canlılardan bir farkımız arzu ettiğimiz bir yaşamla yaşadıklarımız arasında farklar olmasıdır. Bir kaplumbağanın doğadaki yeri ve işlevi bellidir. Bir kartalın da öyle.  Oysa insan diğer canlılardan farklı olarak,  kendine benzer başka insanların yarattığı sistem içinde, yerini belirler. Kimi zaman kuldur bir kral karşısında, kimi zaman bir köle. Ancak sular her zaman aynı dinginlikte akmaz insan düzeninde. Bazen otoritenin sertliği isyana teşvik eder, bazen de dipten gelen dalga devrimlere gebelik taşır..

Birey sistem içinde, sisteme rağmen, sistemin neresinde durmalıdır. Bütün bunlar yönetim şekillerine göre yeniden belirlenir. İlkel komünal toplumdan günümüz rejimlerine kadar farklı formasyonlarda modeller sunuldu. İnsanın tüm çabası, kendisiyle birlikte diğer insanların tamamına uyabilecek bir çözüme ulaşmak. Ne var ki bugüne kadar bu arayışını noktalayamadı. Her gün değişen yaşam koşulları ve zorunluluklar bazen mevcut bir düzeni iyileştirmek bazen de isteğe bağlı olarak değişime zorladı.

Bazen bir konuda bulunduğunuz eşik sizin bilgi ve becerilerinizin önündedir. Toplumsal sorumluluk alanlarımız da böyle. İyi niyetle çok şey yapmak istesek de eğer işin tarihsel süreçlerini bilmez, işin gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip değilsek çabalarımız kısır ve küçük döngüler yaratır. Her konuda olduğu gibi bilgilenmenin önemi açığa çıkıyor.

Tüm ideolojilerin kendini yeniden tanımladığı günümüzde ise “Birey” olmak biraz daha öne çıkarak, her şeyin devletten beklenilmesi yerine sivil çözüm arayışlarına gidiliyor. Önümüzdeki soru şudur. Sivil Toplum kavramı gerçekten yeni gelişmekte olan bir kavram mıdır? Tarihsel süreçte nasıl ve nerede oluştu?. Bugüne değin hangi evrelerden geçti. Sivil Toplum dediğimiz kavramın dünyanın değişik yerlerindeki uygulaması nasıldır?

 

EGEV Eskişehir Gelişim Vakfı Kırlangıç Düşünce Kulübü tarafından düzenlenecek olan “Sivil Toplum Seminerleri”nde bu soruların yanıtları aranacak. İlki önümüzdeki cumartesi günü  ve on beş gün arayla yapılacak olan on beş seminerde, Sivil Toplum: Temel Yaklaşımlar ve Tarihsel Gelişimi, Prof. Dr. Ömer Çaha; Avrupa’da Sivil Toplum ve Demokrasi, Doç. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun;  Eski Doğu Bloğu ve Sivil Toplum Deneyimi, Prof. Dr. Ahmet Çiğdem; Osmanlı’da Bir Sivil Toplum Unsuru Olarak Loncalar, Prof. Dr. İlber Ortaylı; Bir Sivil Toplum Modeli Olarak Osmanlı’da Millet Sistemi, Doç. Dr. Macit Kenanoğlu; Bir Sivil Toplum Modeli Olarak Osmanlı’da Vakıf Sistemi, Prof. Dr. Murat Çizakça; Türkiye’de Batılılaşma Çalışmaları ve Sivil Toplum Gelişimine Yansımaları, Prof. Dr. Ahmet İnsel; Tek Parti Dönemi Siyasal Uygulamaları ve Sivil Toplum Üzerinde Etkileri, Prof. Dr. Mete Tunçay; Türkiye’de Sendikal Hareketler ve Sivil Toplum, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı; İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum, Prof. Dr. Şerif Mardin; Küreselleşme, Küresel Dinamikler ve Sivil Toplum, Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu; Sivil Toplum, Kimlik ve Vatandaşlık: Yeni Tartışmalar, Prof. Dr. Doğu Ergil; Çok-kültürlülük, milliyetçilik ve Sivil Toplum, Prof. Dr. Füsun Üstel; Sivil Toplum, Hukuk Devleti ve İnsan Hakları, Yard. Doç. Dr. Levent Korkut; Avrupa Birliği ve Sivil Toplum, Sunay Demircan’ın konuk olması bekleniliyor.

Bu Program; Sivil Toplum, gönüllülük ve dernek çalışmalarıyla ilgili bilgilenme ve kişisel donanım konusunda hem kentimize hem de ilgililerine büyük katkılar sağlayacaktır. Tüm gönüllü çalışmaların, yeniden ele alınarak, niyetlerimizin işlevsel olabilmesindeki avantaj ve tehditleri zamanında görmemiz kolaylaşacaktır. Ayrıca sistemli olarak bir konunun ayrıntılarına girerek bütüncül bir düşünme süreci yaşanacaktır.  Bu çalışmanın tüm ilgili kişileri için verimli olmasını ve yaşam içindeki yerimizin de neden yer değiştirdiğini ve nereye doğru bir gidişin olduğunu kavramamıza yardımcı olmasını dilerim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here