EGEV DÜŞÜNCE KULÜBÜ

0
110

 

Tarihin her döneminde insan düş ve düşüncesiyle birlikte gidebileceği yolu tayin etmeye çalışmıştır. İnsan var olduğu sürece de bu arayışı devam edeceğe benziyor. İnsanın bu arayışı içinde vicdan, adalet gibi olgular bu arayışı temellendirmeye çalışmışsa da mutlak olana ulaşılamamıştır. İlkel komünal toplumdan bu güne kadar çeşitli yönetim biçimlerinin yanı sıra düşünce “nas”ları da yerlerini bir diğerine kanlı kansı, sesli sessiz devretmek zorunda kalmıştır. Bütün bu kayıplara rağmen insanın peşinde olduğu soru “zaman insana ne yapıyor”, “insan ne olmalıdır” ve “insanın ne olabileceğine” ilişkin önermeler üretmektir.

Eskişehir Gelişim Vakfı Geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasına taşındı. Çalışmalarını üç koldan sürdürme çabası var. Edebiyat Kulübü, Düşünce Kulübü ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliğini amaçlayan sivil toplum ayağı.

Edebiyat Kulübü ilk çalışmasında 22. ocak pazartesi günü saat 19.            00 da Eskişehirli, yazar Orhan Aydın’ın “Modern Edebiyatı Okumak” başlığındaki konuşmasıyla başlayacak. Ayrıca ay sonunda Aydın Şimşek’in yürüteceği “Öykü Atölyesi” çalışmalarına başlayacak. 27 Ocak ta  ise saat 14.00 de Orhan pamuk’un “Kara Kitap” adlı yapıtı çözümlenecek.  Sonraki günlerde ise haftalık ve aylık etkinliklerle kentimizin yazın yaşamına katkı verecektir.

Kırlangıç Düşünce Kulübü adıyla ilk çalışmasına 11. Ocak’ta başladı. Bu yıl yirmi bir çalışma ve tartışma başlığı belirlendi. Her hafta perşembe günleri saat 19.00 toplanarak çalışmalar sürdürülecek. Neden bir düşünce kulübü sorusunun yanıtını Egev Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakaş, Düşünce Kulübünün broşüründe şunları belirtiyor. “Biz “Kırlangıç” lar üzerimizi örten ölü toprağından artık sıkıldık. Yıllardır sol cenahtaki altüst oluşu, arenadaki irili ufaklı partilerin çalışmalarını yakından izliyoruz.  Zaman zaman içlerine girerek, kendimizi ifade etmeyi de denedik. Ancak çabalarımız değişimin yönünü tayin etmeye yetmedi. Mevcutların hiçbirinden bir umut ışığı gelmediği kanısındayız. Günümüzde var oluşunun anlamını solda bulanlar, eskiyen değerlere takılıp kalmış, milliyetçi, devletçi,

eskiye öykünen Jakoben düşünce ve davranışlardan kendilerini ayırmak zorundadırlar. Felsefi anlamda geçmişten köklü bir kopuş yapılmaksızın, geleceğe uzanan kayda değer bir sıçrama yapılabilmesi de olanaksızdır.”

Birçok kişi bu çalışmanın siyasi olup olmadığını merak edebilir. Seçim arifesinde olduğumuz dönemde bu çalışmalar bir parti çalışmasına işaret edebilir mi? Aynı metin buna şöyle cevap veriyor. “            Esasen toplumu dönüştürmek için mutlaka iktidar olma zorunluluğu da yoktur. Bugüne gelecekten bakan, anlaşılır, derli toplu bir stratejik bir hattın ortaya konulması çok şeyi derinden etkileyecektir, kanısındayız.”

Düşünen insan her zaman kendini ifade etmeyi zorunlu görür. Bu nedenle bu çalışmalarda belirlenen tartışma başlıkları genel katılıma açık. Sormak ya da söylemek istediğim sözüm var diyebilen herkes bu tartışmalara egev de ya da ineternet ortamından katılabilir. Bu çalışmada en önemli adım günlük yaşam içinde hep konuşula gelen bu türden tartışmaların kalıcı bellek haline getirilmesi. Zira Egev bu çalışmasını ileride kitaplaştırmayı düşünüyor.

Değişimin Ana Çizgileri; Bilgi Çağında Solun Temel Çizgileri; Başlıca Yaşam Alanlarına İlişkin Yeni Bakışlar” altında yirmi bir hafta boyunca insanın tarihsel süreç içindeki gelişim ve değişimi sorgulanarak bugüne ilişkin önermelere ulaşılmaya çalışılacak.

            Her çağın kendi dinamiklerinin tetiklediği değişime rağmen, bazı radikal görüşler, illetli bir şekilde taraftar bulabilir. Düşünce insan ne olmalı sorusuna empati de insan ne olmalı ya da ne olabileceğine ilişkin önermeler içerir. Her ikisi hakkında doğru yöntemlerle elde edilebilecek bilgi türü yaşamı, insanı ve değerlerini iyi okuyabilmemiz için yararlıdır. Bu türden çalışmalarla hem kendimizi hem de ideolojilerin neresinde olduğumuz ve “”nerelerde hata yapıldığını bilmemiz açısından yararlı sonuçlar getirmesini dilerim.

Zehra Çam

 

21 Ocak 2007 Pazar Anadolu gazetesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here