EGEV AÇILDI

0
115

23 Aralık Cumartesi günü EGEV yeni hizmet binasının açılışıyla birlikte, çalışmalarına yeniden başladı. Geçtiğimiz yılarda sanat ve kültürel alanda pek çok etkinliğe imza atan EGEV başkan Süleyman Karakaş’ın deyimiyle kendi küllerinden yeniden doğma eğiliminde. Bu arada gerçekten küllenmiş olsaydı bu canlanma olamazdı. Demek ki EGEV suskunluk döneminde de olsa kendi külünü zaman zaman eşeleyerek közünü canlı tutmuş. Ancak zihinlerde “EGEV şimdi ne yapacak ve nasıl yapacak?” sorusu dillenmekte.

Genel olarak dernekçilik ya da vakıfçılık dediğimiz zaman, başkanının ya da yönetim kurulundan ya da birkaç gönüllüyle yürütülen faaliyetler akla geliyor. Bu da çalışmaların kitleselleşmesinin önünde bir engel oluşturuyor. Sayın Gürcan Banger hem açılış konuşmasında hem de pazartesi günkü yazısında buna değindi. Bu konuda, doğu toplumu olmamızın payının büyük olduğunu söylemek gerek. Batı toplumları işlerin, doğu toplumları daha ziyade kişilerin ardınca gider. Bu nedenle batı toplumlarında gruplaşmalar olsa da işlevseldir, düşünce akımları, sanat akımlarını buna örnek verebiliriz. Doğu toplumlarında ise kişiye bağlılık her ne kadar onun ustalık alanıyla yakından bağlıysa da onun bu becerisi olağanüstü bir nitelikmişçesine bir bağlılık olur. Bu da karizmasına önem veren biri için övünmesine fırsat yaratır ve “benden sonra tufan” görüşünü dile getirir. Kişiye bağlılık her ne kadar daha sempatik görünse de kişide oluşan yürek bağında aklın ve muhakemenin devre dışı kalması, bu bağlılığın temel nedenini yıkan bir unsur haline gelerek mevcut harekete zarar verir.

Derneklerimizin ya da diğer STK ların özellikle kültürel alanda çalışma yapan kurumlarımızın bu nedenle farklı görüşlerde olsalar bile “işlevsel olan amaçlarda” birleşmeleri ya da bu merkezde işler yapması kaçınılmazdır. Bunun içinde teknik donanımlarını ve çağın getirdiği iletişim olanaklarından yararlanmaları gerekmektedir. Bugün pek çok derneğimizin bir mail adresi bile yok. Ancak bildik yöntemleri bugünkü iletişimin gerisinde kalmış durumunda. Bazı derneklerimizin Web siteleri olmakla birlikte, yalnızca kurumsal tanıtımlarına yönelik tanıtımlar ya da etkinliklerinin duyuruları yer almakta.

EGEV’in yeni dönem çalışmaları bu bağlamda değerlendirildiğinde farklı bir çizgiye oturduğu görülmekte. Zira üç koldan yürütülecek olan çalışmalarda EGEV gönüllüleri istedikleri bir alana katılmak ya da katılmamakta serbestler. EGEV e bağlı, “Kırlangıç Düşünce Kulübü”, “Edebiyat Kulubü”, ve “Sivil Toplum Kulübü” adlı gruplarla çalışmalar sürdürülecek.

Kırlangıç Düşlünce Kulübü haftalık toplantılarında her hafta belirlenen bir konu tartışılarak müzakere edilecek. Bunun sonuçları daha sonra gerek internet ortamında genel katılıma açık forumlarla desteklenecek gerekse de yazılı bellek haline getirilecek.

Edebiyat Kulübünün çalışmaları için de yine üç kulvar belirlendi. Bunlar atölye çalışmaları, öykü, şiir, ve çözümleme atölyesi ki bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü alması nedeniyle Orhan Pamuk’un eserleri incelenecek; söyleşi ve imza günleri son olarak da şehrin kültürel ortamına katkı sağlayacak etkinliklere yer verilecek. Edebiyat kulübünde ayrıca genel katılma açık bir forumu olacak, yazan ve ilgi duyan herkes ürün ve düşüncelerini paylaşabilecek. Atölye çalışmaları bir grup çalışması olarak sürdürülecek, dinleyici ya da aktivist olarak isteğe göre belirlenecek.

Sivil Toplum ayağında ise EGEV’in diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapacağı işbirlikleri geliştirilecek, ayrı AB hakkında bilgilendirme ve proje üretme konusunda çalışılacaktır. İşlevsel olmak günümüzde yeni yöntemler geliştirmeyi ve projeler geliştirmeyi gerektiriyor. Zira yalnızca etkinliklere dayalı bir çalışma yöntemi, çalışmaların kalıcı olmalarının önünde bir engel.  Bu nedenle EGEV de proje üretimine özel bir önem verilecek.

Bütün bu planlamalarla birlikte “insan” kaynağı her zaman en önemli kaynaktır. Bu da yapılacak her işte gönüllülüğün gerekliliğini hatırlatabilir. Egev’in kuruluş senedinde önemli pasajlardan birinde “ farklı inanç ve düşünceye sahip oalan, ancak aynı ihtiyacı duyan bireylerin yeri …..”

“Düğün el ile yağmur sel ile olur” diye dilimizde güzel bir sözümüz var. Bu nedenle bugüne kadar EGEV’ e “el” iseniz de sizin de yapabileceğiniz ve ya yararlanabileceğimiz bir şey olabilir.

Zehra Çam

24 Aralık 2006 Pazar Anadolu gazetesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here