ALINTI MI ÇALINTI MI?

0
113

İnsanın yazma biçimi kendini ifade etmede bir araç olarak kullanılabilir. Ancak yazdığınız şeyin edebi bir metin sayılıp sayılmaması size bağlı değildir. Her ne kadar günümüzde türler arası geçişler varsa da, öznel metinle nesnel metin arasında farklar vardır. Öznel metin: kişinin düş ve düşüncelerini kendi dilince estetik ifadesidir. Düş ve düşüncelerin ifadesine dayalı bu metinler mümkün olduğunca bilgi içermezler. Nesnel bir metin ise, bilgilendirme amacıyla yazılır. Yazar yine de satır aralarında kendi üslubunu kurarak öznel davranabilir.

Emin Özdemir  “Yazınsal Türler” adlı kitabında yazın türlerini ikiye ayırır. Düşsel yazın (şiir), düşünsel yazın (düzyazı). Düzyazıyı da kendi içinde ikiye ayırır. Öğretici yazılar ve yaşatıcı yazılar. Öğretici yazılar: Günlük gazete ve dergi yazıları (fıkra, makale, röportaj, eleştiri, deneme)  ve gerçek yaşam ve yaşantıdan kaynaklanan yazılar: (günlük, anı, mektup, yaşam öyküsü, öz yaşam öyküsü) gibi metinlerden oluşur.  Yaşatıcı yazılar ise: öykü, roman, tiyatro’dan oluşur.

Öğretici yazılar: amaca yöneliktir. Bir kimseye ya da kimselere, bir şey hakkında bir şey söyler. Düşünceyi açıklamada, bir durumu anlatma, olguyu çözümleme,  kavram belirleme biçimindedirler. Öğretici yazıların amacı bilgilendirmenin yanı sıra okurların, duygu, düşünce, kanı ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlar. Dil: nesneldir. Anlatım dilinde; olaylar dıştan özetlemeli öyküleme, açıklayıcı öyküleme biçimindedir. Yazar kendi yorumlarını katmadan, duyguların söylediklerine yaslanmadan anlatır.

Yaşatıcı Yazılar ise : Bilgi dağarc